Mastreechter Staar: De tentoonstelling

2008

Sphinx-X

2003

Fotografica – ‘Van Dageurre tot Digitaal’

2002

The Elements of Design

2002

Candida Höfer

2004

Martin Effert – A Hidden Plot – Nachtlandschappen

2005

Erwin Olaf

2006

Jan Banning

2007

Charlotte Dumas – Equipoise

2007