Artifort & Academie

09-07 t/m 27-08-2005

2005

Centre Céramique Maastricht presenteerde in de zomer de dubbeltentoonstelling Artifort & Academie. Zevenentwintig designmeubels van Artifort illustreerden de ontwerpgeschiedenis van het van oorsprong Maastrichtse bedrijf. Vierentwintig prototypes van krukjes, ontworpen door studenten en afgestudeerden van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht, gaven een actueel beeld van hoe jonge ontwerpers dit ‘minimale’ zitobject vorm geven.

De tentoonstelling Artifort & Academie bracht in het onderdeel over Artifort zowel de geschiedenis van de Maastrichtse fabriek in beeld, als de belangrijkste modellen uit de ruim 100 jaar lange ontwerptraditie. Uniek was ook dat er voor het eerst 60 schaalmodellen van klassiekers en nooit uitgevoerde ontwerpen worden tentoongesteld werden. In het tentoonstellingsdeel Academie stond ‘de kruk’ centraal. Tweede- en derdejaars studenten van de afdeling Sieraad- en Productvormgeving presenteerden een ontwerpopdracht van een kruk. De tweedejaars studenten toonden een prototype van een kruk van hout waarbij bestaande technieken en verbindingen gebruikt moesten worden. De derdejaars studenten presenteerden een kruk die vanuit een mal gegoten is. Bij de selectie voor de tentoonstelling is gelet op de originaliteit van de vorm, de gebruikte materialen en toegepaste technieken.

concept, vormgeving en coördinatie: Bart van den Boom / vormgeving en tentoonstellingsbouw: Atelier de Vree / Inhoud: Bart van den Boom – Artifort – ABKM