Fotografica – ‘Van Dageurre tot Digitaal’

13 oktober 2002 - 1 december 2002

2002

Fotografica is een term die staat voor alles wat met fotografie te maken heeft en is tevens de naam van een Nederlandse vereniging van verzamelaars van allerhande fotoapparatuur en fotografen. Samen met Stadshal Centre Céramique stelde Fotografica in oktober 2002 een tentoonstelling samen ter ere van haar 25 jarig bestaan. Het doel van de tentoonstelling was enerzijds het ontsluiten van een omvangrijk privé-archief waartoe bijzondere en zeldzame beeldregistratie-apparaten, historisch fotomateriaal en aanverwante zaken behoren. Anderzijds gaf de tentoonstelling via lezingen, evenementen en shows informatie over belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van de fotografie. De tentoonstelling bestond uit 24 vitrinekasten met camera’s en aanverwante objecten, de binnenvitrine en de fotogalerij toonden foto’s die de ontwikkeling van de fotografie illustreerden.

De vitrines waren omgebouwde tweedehandse kasten, van uiteenlopende soorten en met diverse functies. De houten kasten contrasteerden mooi met de strakke glazen architertuur van de hal, de kasten verwezen naar het verzamelkarakter van de leden van Fotografica, en vroegen door de verschillende ‘ombouwen’ om een actieve manier van kijken.

concept en coördinatie: Bart van den Boom. Vormgeving: Bart van den Boom & Marc de Vree. Tentoonstellingsbouw: Atelier de Vree. Inhoud: Fotografica.