Martin Effert – A Hidden Plot – Nachtlandschappen

4 september t/m 30 oktober 2005

2005

A Hidden Plot toonde het werk van de jonge kunstenaar Martin Effert (1965, Dusseldorf). De tentoonstelling bestond uit vijftien zeer grote kleurenfoto’s van de letterlijke en de spreekwoordelijke schemerzones in en rondom de stad. Waaronder de taluud van een snelweg of een braakliggend industrieterrein zijn; functieloze stukken grond en verwilderde groenstroken.

De foto’s van de rafelranden van de stad riepen behalve een duidelijke herkenning ook een sterke vervreemding op. De nachtelijke beelden hadden iets onbestemds en onbehaaglijks. Temidden van de woekerende begroeiing was een gevoel van veiligheid alleen te vinden in de verte, of voorbij de horizon waar de zachte gloed van het kunstlicht de nacht kleur gaf. Het schemerlicht en de beweging van de begroeiing op de foto’s in ‘A Hidden Plot’ gaven de beelden een onscherpte waardoor het onbeminde, lege en vervaagde landschap een bepaalde spanning en een onbekende schoonheid opriep. De tentoonstelling toonde locaties waarin kinderen sprookjesfiguren plaatsen en waar volwassenen mogelijk andere fantasieën of verhalen situeren.