Broeders, Belhamels en Heilige Boontjes

19 mei - 26 juni 2005

2005

Een beeld van anderhalve eeuw lager onderwijs in Maastricht. Anderhalve eeuw hebben de broeders van Maastricht hun stempel gedrukt op het onderwijs in de stad. In 1837 begon priester Louis Rutten in een van de gangen van de Sint Servaaskerk een klein schooltje. Deze school voor niet-betalende arbeiderskinderen bleek zo’n succes, dat de Maastrichtse burgerij de broeders verzocht ook voor háár kinderen het onderwijs te verzorgen. Na Louis Rutten hebben vele generaties broederonderwijzers de Maastrichtse jeugd de beginselen van het rekenen, lezen en schrijven bijgebracht. Vaak deden ze dat aan de hand van zelf geschreven boeken en lesmethodes: de Wipneus en Pim-boekjes bijvoorbeeld zijn geschreven en geïllustreerd door Maastrichtse broeders. De broeders hadden overigens ook hun eigen kweekscholen, waar broeders en later ook leken tot onderwijzers werden opgeleid. Tot ver in de twintigste eeuw hebben zij voor de klas gestaan. In 1988 nam de laatste broeder afscheid van het Maastrichtse onderwijs.