Planet Gender

07-05 t/m 18-06 2006

2006

Van zondag 7 mei tot en met zondag 18 juni 2006 presenteerden 15 Maastrichtse culturele instellingen waaronder Centre Céramique samen het artistieke en informatieve project Planet Gender. Het unieke en veelzijdige project had tot doelstelling het doorbreken van bestaande taboes omtrent transseksualiteit, transgenderisme en travestie door middel van fototentoonstellingen, beeldende kunst, film, video, meerdere lezingen en discussiemomenten.

Planet Gender benadert op een integere manier het niet-alledaagse thema ‘gender en identiteit’. Door het tonen van feiten, het geven interpretaties en het vertellen van (beeld)verhalen stuurt het project aan op een meer begripvolle en positieve beeldvorming van de verscheidenheid in identiteit.

Het multidisciplinaire project maakt duidelijk dat niet iedere jongen opgroeit tot een man en niet ieder meisje een vrouw zal worden. Intrigerende verhalen en aangrijpende foto’s, films en kunstuitingen nuanceren het traditionele man/vrouw beeld dat in de westerse maatschappij overheersend is. Planet Gender toont aan dat er een verscheidenheid in genderexpressie is, net zoals een diversiteit in nationaliteit, geslacht, etnische afkomst, leeftijd, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging…

In de foto- en tekstportretten van Planet Gender bij Centre Céramique, stonden getuigenissen en foto’s centraal van mensen die op een of andere manier de grens tussen de twee stereotiepe geslachten/seksen “man” en “vrouw” doorbreken of hebben doorbroken. Deze portrettenreeks was het centraal punt van het evenement. Er werden 31 zwart-witportretten getoond van transgendere mensen, waarvan 6 nieuwe portretten. De getuigenissen van de geportretteerden waren verzameld in leesmappen die aan het eind van de tentoonstelling in een leeshoek ter beschikking werden gesteld van het publiek.