Vaan pottevrouwkes nao pottemennekes

05-03- 2006 t/m 07-01-2007

2007

Centre Céramique opende 5 maart 2006 de archeologietentoonstelling ‘Vaan pottevruikes nao pottemennekes- 7000 jaar aardewerkproductie in Maastricht’. In het jaar dat de Sphinxfabriek inmiddels uit de binnenstad is vertrokken, werd aandacht geschonken aan de bijzondere aardewerktraditie die vooraf ging aan de 19e eeuwse hoogtijdagen van het Maastrichtse aardewerk. In een bijzonder ingerichte expositie waren vondsten uit de Bonnefanten- en gemeentelijke collecties te zien, waaronder gevonden misbaksels die door de makers direct weggegooid zijn, gebruikte pottenbakkersattributen, maquettes van ovens uit de Merovingische periode (circa 600 na Chr.) en een reconstructie van een pottenbakkersatelier. Verschillende archeologische vondsten uit de Maastrichtse wijken: Caberg, Randwyck, Céramique, Wyck en het Boschstraatkwartier werden getoond. Daarnaast werd in de expositie extra aandacht besteed aan de Maastrichtse pijpproductie. Zoals het pottenbakken op een ronde schijf geschiedde, zo was alles in de tentoonstelling rond gemaakt de vitrines, de ‘vonstkaarten’ op de grond en het pottenbakkersatelier. De pilaren in de zaal intergreerde goed met de witte vitrines. Ze werden onderdeel van de tentoonstelling door er de tekstpanelen omheen te monteren. De witte vitrines waren gemaakt in verschillende maten en hoogtes, de positionering in de ruimte maakte dat er een mooie cadans in de presentatie ontstond, de objecten kregen door de opstelling de aandacht die ze verdienden. Een mooie begeleidende publicatie vertelde het archeologische verhaal van de Maastrichtse pottevruikes en pottemennekes.

Concept en coördinatie: Bart van den Boom. Vormgeving: Bart van den Boom & Frank Prummer.  Tentoonstellingsbouw: Atelier de Vree. Inhoud: Centre Céramique.