PARKers

31-08 t/m 08-09 2013

2013

Frontenpark Maastricht.
Negen tijdelijke kunstwerken, bestaande uit installaties, sculpturen en een performance, een filmavond i.s.m. Lumière Cinema, locatietheater i.s.m. Nightscapes en een concert met vleermuisdetector i.s.m. Intro in situ.

Direct grenzend aan de historische binnenstad van Maastricht ligt een vergeten en voor veel mensen onbekend gebied. Een stuk ‘wilde’ natuur van grote landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde dat de komende tijd ontwikkeld wordt tot het ‘Frontenpark’. Een nieuw stadspark aan de noordzijde van de binnenstad.

De laatste veertig jaar is er weinig omgekeken naar dit voormalige vestingbolwerk en oud industriegebied. Op initiatief van het Huis voor de Kunsten Limburg en in nauwe samenwerking met Bureau Europa en de Van Eyck Academie keken negen kunstenaars opnieuw naar deze ‘vergeten’ plek met locatie specifieke, tijdelijke kunstwerken die reflecteren op geschiedenis, heden en toekomst van het nieuwe landschapspark.

Het Frontenpark is een bijzondere plek omdat deze ‘vergeten’ stedelijke ruimte een gebied is dat letterlijk en figuurlijk voor een lange, lange tijd aan de blik van beleidsmakers en de bewoners is ontsnapt. Dit nieuwe kijken vanuit deze plek, het nieuwe kijken naar deze plek, het anders terugkijken, vooruitkijken en naar het heden kijken, vormden het thema van de tentoonstelling en de vraag aan de negen kunstenaars die uitgenodigd waren zich, vanuit hun eigen artistieke praktijk, te verhouden tot de specifieke kenmerken van het park.

Negen kunstenaars met een sterk eigen signatuur zijn gevraagd om de bezoeker van het park, de bewoners van de stad en de betrokken partijen mee te nemen in het kijken naar en denken over het park. De selectie bestond uit drie gerenommeerde kunstenaars uit de regio, twee jonge talenten onlangs afgestudeerd aan de ABKM, een kunstenaar uit Rotterdam en een vormgeverscollectief uit Amsterdam en middels een open call naar de Van Eyck zijn twee kunstenaars van het instituut geselecteerd. Alle kunstenaars verhielden zich tot het park en vanuit hun eigen artistieke praktijk (architectonisch, onderzoekend, beeldend) inspireerden ze de bezoekers om anders te kijken naar de potenties en karakteristieken van de plek. Dit is op negen verschillende manieren gedaan, middels tijdelijke locatie specifieke werken in de vorm van performance, klankkunst, installaties en sculpturen.

De tentoonstelling oversteeg de definitie van ‘een beeldentuin’. PARKers was een multidisciplinair kunstevenement waarbij de bezoeker op verschillende niveaus en middels verschillende kunstvormen het park kon beleven.

Met werk van: Jeroen van Bergen (NL), Charbel-Joseph H. Boutros (LB/ FR), Jens Brouwers (DE), Stefan Cools (NL), Paul Devens (NL), Lucas Kramer (NL), collectief La Bolleur (NL), Han Rameckers (NL) en Oscar Santillan (EC).

Organisatie en samenstelling: Bart van den Boom en Ilona van den Brekel

http://www.bureau-europa.nl/nl/manifestations/frontenpark/